Čl. 2 Ústavy SR: Občania sú tí, od ktorých pochádza štátna moc Dokumenty súvisiace s petíciou.