Čl. 2 Ústavy SR: Občania sú tí, od ktorých pochádza štátna moc 


Aj napriek odovzdaniu petície na Úrade vlády pokračujeme v podpisovaní do doby, kým kompetentní nezačnú konať v súlade s našimi požiadavkami.